Resevillkor och resegaranti

Anmälan och betalning
Anmälan är bindande för resenär och Travel & More Norden AB.
Anmälningsavgift betalas inom 10 dagar efter erhållen bokningsbekräftelse. Slutlikvid erlägges 30 dagar innan ankomst.

Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd tecknar Ni med fördel via ERV försäkringar.
Resenär kan skydda sig mot avbokningskostnader vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall .
Avbeställningsskyddet kan Ni med fördel teckna hos ERV försäkringar.  Se länk:  till ERV´s hemsida

Avbokningskostnader
Då avbeställningsskydd ej tecknats gäller:
Avbokning av resan tidigare än 30 dagar före avresan, avresedagen inräknad är anmälningsavgift/ förskott förverkad.
Vid avbokning 30 dagar eller senare före avresan är 100% av resans pris förverkad.

Klicka här för att läsa mer om våra allmänna resevillkor för paketresor

Resegarantin
Resegarantin ska skydda resenärer när bl.a. paketresor ställs in eller avbryts.
Den som anordnar garantipliktiga resor ska ställa garanti hos Kammarkollegiet. Om resorna av någon anledning inte genomförs, ofta på grund av konkurs, kan garantin användas till att ge ersättning åt drabbade resenärer. För att få ersättning ska man ansöka hos Resegarantinämnden.

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti

Länk till: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/ansok-om-ersattning-ur-resegarantin

Läs mer om resegaranti hos Kammarkollegiet

Länk till: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/anmal-reseverksamhet