Fundera gärna på nedanstående punkter som hjälper oss att skapa Er bästa kickoff.

  • Vad är Ert mål och syfte med Er kickoff?

  • Önskemål gällande destinationer?

  • Hur kan resan spegla företaget?

  • Hur vill Ni resa? Flyg, buss, tåg?

  • Vad har Ni för budget?

  • Önskemål på aktiviteter?

Vårt företag är intresserad av en offert: